المنت تنش زدایی ، پیش گرم

المنت تنش زدایی ، پیش گرم
4 (80%) 1 vote

المنت تنش زدایی یا همان المنت پیش گرم از سیم نیکل کروم NiCr بالا 80/20 ساخته شده و تولید شده است. سیم های نیکل کروم از طریق مهره های سرامیکی اکسید آلمینیوم روکش میشوند. که یک کدام از سرامیک هادارای یک دم سر از نیکل 212 می باشندکه اجاده میهد تا اپراتور با ایمنی بیشتر درهنگام کار راداشته باشد. یکی از مهم ترین ابزار ها تنش زدایی می باشند ، که بر روی قطعه ای که نیاز به تنش گیری بسته میشود و با عبور جریان برق از آن به عنوان یک مقاومت عمل میکند و شروع به داغ شده خواهد کرد.

المنت تنش زدایی یا پیش گرم

یکی از روش های تنش زدایی , روش تنش زدایی موضوعی حرارتی است . در این روش بر روی سطوح جوشکاری شده کمربندی از المنت های سیمی بافته شده که در داخل قطعات سرامیکی از جنس آلومینایی به یکدیگر متصل می باشند متصل شده و سطح جوشکاری شده تا دمای مشخص و طبق منحنی تعریف شده گرم خواهد شد.

کاربرد المنت تنش زدایی

المنت های پیش گرم و یا همان تنش زدایی سرامیکی برای دماهای بالای 1000 درجه سانتی گراد ساخته و طراحی شده اسا که برای گرمایش های مختلفی مانند خنک کردم ، انجماد ، نرمال کردن مخازن تحت فشار و …. مناسب می باشد.

ولتاژ المنت های تنش زدایی

المنت های تنش زدایی قابل انعطاف بوده و در ولتاژ پاییت ” 80 ولت” کار میکنند. المنت های تنش زدایی مانند یک دستگاه جوش معمولی تامین میشود ، که برای برنامه های حرارت مکرر طراحی شده اند. برای طراحی آنها می توان شکل های مختلف، اندازه ها و ظرفیت های حرارتی را انتخاب نماید.

المنت تنش زدایی ، پیش گرم